Om Klubben

Velkommen til Bolbro Frimærkeklub.

BOLBRO FRIMÆRKEKLUB AF 1990.

blev stiftet den 3. september 1990 af fire personer. I 1989 opfordrede Georg Frederiksen igennem det lokale Bolbro Nyt til, at personer som var interesserede i at samle på frimærker kunne mødes i det nystartede Bolbro Brugerhus ( Tidligere Bolbro Skole). Vi var tre her fra Bolbro, Gunner Christensen, Paul Hansen samt undertegnede som alle samlede på frimærker og var medlemmer i andre klubber, og som syntes det var spændende med det nye Brugerhus, og så måske møde andre fra Bolbro, som samlede på frimærker. Vi fire mødtes det første år hver mandag i Brugerhuset og efterhånden kom der flere til, således at vi efterhånden mente at nu måtte vi hellere stifte en frimærkeklub herude i Bolbro. Gunner og undertegnede fik lavet vedtægter og holdt derpå den stiftende generalforsamling 3. september 1990. Da vi ikke var så mange blev det Gunner som kasserer, Paul Hansen som bestyrelsesmedlem. Jeg blev valgt som formand.

Efterfølgende kom der flere og flere, og vi meldte os også ind i SFK (Samarbejdende Fynske Frimærkeklubber), hvor jeg ret hurtigt også blev formand. Løbende holdt vi små udstillinger i lokalerne, hvor mange kom og så hvad vi beskæftigede os med. Efterhånden var vi over 30 stykker efter et par år. Klubben har altid holdt mange foredrag om det at samle på frimærker, desuden har flere af klubbens medlemmer deltaget på udstillinger i SFK regi samt på Nationale udstillinger i Danmarks Filatelist Forbund. Her kunne medlemmer fra Bolbro deltage, når de var medlem af den nye forbundsklub, som vi stiftede i 1994, som er Frimærkeklubben BOLBRO ´94.

Vi har i klubben altid prioriteret det sociale samvær meget højt, derfor har vi også lavet rigtig mange fællessamlinger i årene der er gået. I 2003 deltog vi i danmarksmesterskabet for klubber i den nye åbne klasse. Her deltog vi med en samling om Odense Fjord og vandt Danmarksmesterskabet. Efterfølgende har vi lavet andre spændende samlinger som medlemmerne har fået kopier af, hvis de ønskede det.

En anden ting som vi har startet op er den lokale byttedag i Bolbro den anden søndag i januar. Første gang i 1996 holdt vi byttedagen i lokalerne her i Bolbro Brugerhus. Vi havde lånt alle lokaler i huset og det blev en stor succes, dog var der problemer med at komme rundt og op på 1. sal, derfor besluttede den daværende bestyrelse at vi året efter ville prøve at leje Bolbro Hallen. Vi ville så se hvordan det gik. Første år kom der ca. 350, og efterfølgende har vi så holdt mange byttedage i Bolbro Hallen og det er blevet en tradition for alle frimærkesamlere. De sidste mange år er besøgstallet tæt på små 300, og det bedst besøgte byttemøde på Fyn. Her kommer klubbens medlemmer klokken 6.45 om morgenen for at stille borde, stole og handlerstande op inden de besøgende begynder at komme klokken 8.00. Alle har igennem årene ydet stor hjælp i Bolbro Hallen, således at vi kan gennemføre byttedagen til alles glæde.

En anden aktivitet er vores arbejdslørdage, hvor man mødes klokken 9.00 til morgenkaffe samt en lille en til halsen, herefter arbejder vi med frimærker, enten ens egne eller fællessamlinger eller vi hjælper hinanden med forskellige frimærkeproblemer. Ved middagstid får vi et par stykker smørrebrød og sidste nye tiltag er at vi på vores arbejdslørdage nu en gang i foråret spiser ”Gule ærter”.

I årene der er gået har vi altid holdt juleafslutning samt sæsonafslutning. Ligeledes har vi i årene der er gået være på flere fælles busture, blandt andet til Postmuseet i København med spisning i restauranten på toppen af museet, efterfølgende en tur til Storm P museet. En anden gang gik turen til Kongernes Jelling med foredrag og rundvisning, herefter en tur i Robert Jacobsens store udstilling i det åbne land i Tørskind Grusgrav. Vi har haft ture til frimærkeudstillinger i Vejle og Roskilde. Altid gode ture med bussen fyldt og klubben som betaler.

Et forholdsvis nyt tiltag er Bolbro Posten, vores eget klubblad fra 2011, som vi laver to gange om året, med masser af informationer om det at samle på frimærker. Derudover har klubben leveret masser af frimærkeartikler til SFK – Posten som vi også modtager. Vi har været rundt på biblioteker for at vise hvordan vi samler. Vi har holdt foredrag i klubber, på højskoler samt i ældreklubber, hvor forskellige frimærkesamlinger er vist og fortalt om.

Et godt sammenhold i klubben, med masser af frimærkevenner som mødes hver torsdag i sæsonen, ca. 36 gange om året, og hvor alle emner omkring det at samle på frimærker tages op. Forhåbentlig vil disse gode torsdage og lørdage fortsætte i årene fremover, således at alle som har interesse for at samle på frimærker vil glæde sig over at være med i Bolbro Frimærkeklub.

           Torben G. Rasmussen